რატომ უნდა ვისწავლოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში?

ხარისხი:  გარემო პირობები, ინფრასტრუქტურა, რესურსები და პროფესურა
              მიჩნეულია საუკეთესოდ მსოფლიოში; აკრედიტაციის სისტემა და ძლიერი
              ფინანსური ბაზა განაპირობებს მაღალ სტანდარტებს.

დაფინანსება:  2004 წლის მონაცემენით მარტო სამაგისტრო პროგრამებზე დაიხარჯა
                    42.9 $ მილიარდი  აშშ. დოლარი.

არჩევანი:      2004 წელს 1 100 უნივერსიტეტმა თავის კედლებში მიიღო  2 000 000
                   მაგისტრანტი სხვადსახვა დარგში , რომელთაგან 600 000-მა  მიიღო
                   მაგისტრის ხარისხი.

მოქნილობა:   სტუდენტს თავად შეუძლია შეადგინოს თავისი სასწავლო პროგრამა,
                   ითანამშრომლოს სხვა დეპარტამენტებთან თუ უნივერსიტეტებთან,
                   შეიძინოს პრაქტიკული გამოცდილება არჩეულ სფეროში,
                   მონაწილეობა მიიღოს კონფერენციებში.

ადამიანები:  დინამიური, პატივცემული, განსხვავებული. უცხოელი სტუდენტების 
                   მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი

საჭირო თვისებები:   დამოუკიდებლობა, მიზანდასახულობა, გამოცდილება,
                              ურთიერთამნამშრომლობისა და  კავშირების დამყარების
                              უნარი, კამუნიკაბელურობა, ლიდერი თვისებები და ა.შ.

თუ გნებავთ მეტი შეიტყოთ ამერიკული განათლების სისტემის, საგანაცხადო პროცედურის,სავიზო რეგულაციებისა და ზოგადად ამერიკული უნივერსიტეტების შესახებ, იხილეთ ბმულები:

* თუ გსურთ ისწავლოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში? წიგნი 1

* თუ გსურთ ისწავლოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში? წიგნი 2

* თუ გსურთ ისწავლოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში? წიგნი 3

* ამერიკული განათლების სისტემა


* ტერმინლოგიური ლექსიკონი

* 10 უმთავრესი რამ, რაც უნდა ვიცოდეთ ამერიკულ უნივერსიტეტებში განაცხადის  შესატანად

* სავიზო რეგულაციები
 

My status