სიახლეები
მოსამზადებელი კურსი ინგლისური ენის შემსწავლელთათვის.

მსმენელებმა წინასწარ უნდა გაიარონ ტესტირება, რათა განისაზღვროს   ინგლისური ენის ცოდნის დონე
• კურსი: Upper Intermediate and Advanced
• კურსი მოიცავს მეცადინეობის 3 თვეს, 3 გაკვეთილი კვირაში, 2 საათი დღეში
• სტუნედტების რაოდენობა კლასში არის მაქსიმუმ 6-8 სტუდენტი
• გაკვეთილები ჩატარდება 3-ჯერ კვირაში 
• კურსის ღირებულებაა     180 ლარი თვეში  (სრული სამთვიანი კურსი - 540 ლარი)
• რეგისტრაციის თარიღებია: 19- 30 ნოემბერი, 2018
• გასაუბრება ჩატარდება       1 დეკემბერს
• კურსი დაიწყება  3 დეკემბერს, 2018

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ მოგვმართოთ მისამართზე:

საერთაშორისო განათლებს ცენტრი
10 ჭოველიძის ქუჩა
0108  თბილისი
ტელეფონი: (99532)225 26 15
www.cie.ge

1
My status